Боз түшүп турат бүгүн

Боз түшүп турат бүгүн

Боз  түшуп  турат  бүгүн,

Буулугуп  көчөт дүйнө,

Сен  жолго  чыга  алдыңбы?

Ушул  жол  келет  үйгө…

Санаалар  сан  уюктай,

Ызылдайт  аары  сымал,

Өксүттүм  билбейм  неден..?

Чырагым  амансыңбы?

Ак  жарык  асыл  балам,

Мекениң  жүгү  сенде

Манастын  урпагысың,

Бул  ойлор  жүрсүн  сенде…

ООзаткам  ак  сүт  менен,

Мекендин  ак  таңында,

Мекенден  өмүр  улап,

Телчигип  чыктың  жолго

Азгырган  жалтырактар,

Көп  болот  бул  жашоодо .

Унутуп  кала  көрбө,

Жашооңдо   сен  ушуну…

Мекениң башкалардан,

Кеми  жок билгин  муну…

Жаштыгың  тоону  омкоргон,

ЭЭ  кылбай  билип  турам,

Закымдар  зор  азгырык

Алдыда  сен  билбеген…

Тыңдап  тур  асыл  балам,

Башында  мекениңдин,

Сан  санаа  турат  көйгөй…

Манастын  урпактары,

Мекендин  жүгү  сенде..

Мойнуңда  турат  билгин…

Боз  түшүп  турат  бүгун,

Буулуккан  көчөт  дүйнө..

Сен  жолго  чыга  алдыңбы?

Ушул  жол  келет  үйгө,

жол  келет  мекениңе…

С.Касымова.акын.