Президентикке талапкер Курсан Асанов өзүнө-өзү бата бергендегиси...

Президентикке талапкер Курсан Асанов өзүнө-өзү бата бергендегиси...

Салтта жок жосунду кылган Курсан Асанов

Президенттикке талапкерлердин арасында эл колдоп, ишенип, көтөрбөсө да, өзүн өзү мактап, өзүн өзү көтөрүп, ал тургай өзүнө өзү бата берген тыңчыкмалар дагы чыгууда. Алардын бири Курсан Асанов кечээ жакында Нарын шаарына шайлоочулар менен жолугушууга келди. РТС чөлкөмүндөгү белгилүү бир ресторанда жыйын өткөрүп, андан соң мерчемделген сценарийге ылайык салтка айланып калгандай астына Теңир-Тоо элинин атынан деп атты алып келишти. Жылкыны жетелеп келген жигиттин сөзүн угуп-укпай Курсан мырза артын элеңдей карап эле камчысын издеп, сурап калды. Айтор, андан улам президент болчу киши борбордон бери машине менен эмес, ат менен ашуу ашып, жол басып келгенби деген ойго кетет экенсиң. Ижарага алынган атты го алчаңдата минип,  айланып келген соң, жарыктык өзүнө өзү бата берсе болобу!?. Бул Курсан Асановду колдогон, бата берер аксакал карыянын же ак элечек кийген акыл парасаттуу бир да байбиченин жок экенинен кабар берип турган өңдүү. Ата  салтында жок жосунду кылган Курсан мырза кокус ажолук кызматка келсе, дагы алда кандай "сюрприздерди" жасабайт деп эч ким кепил боло албайт.

Курсан Асановдун өзүнө өзү бата бергендегиси...

 Нарында Курсан Асановду колдогон, бата берер аксакалдар жок экен. Ал шайлоочулар менен жолугушууга келгенде кыргыздын салтын бузуп, өзүнө өзү бата берди. Курсан мырза киргизген жосун эмнени билдирет? Эзелтен келе жаткан улуулардын бата берүү салтын ал тааныбайбы же аны өзгөртүп, башка нукка бургусу келгендегисиби? Айтор, ажо болом деп талаптанган адам мындай осол кадам кылбашы керек эле. Эмнеси болсо да, артында баягы Курсан Асанов өзүнө өзү бата бергендей деген ылакап калбаса болду.

  Ал эми кана далилиң дечүлөр дагы бар чыгар. Ишенбесеңер, видеосунан өзүңөр көргүлө.

Г.Турдалиева. Нарын шаары.