Сүрөттөр сүйлөйт. 16-май. Казыбек айылы. Ат-Башы району.

Казыбек айылы Ат-Башы району

Сүрөттөр сүйлөйт.  16-май. Казыбек айылы. Ат-Башы району.
Сүрөттөр сүйлөйт.  16-май. Казыбек айылы. Ат-Башы району.
Сүрөттөр сүйлөйт.  16-май. Казыбек айылы. Ат-Башы району.
Сүрөттөр сүйлөйт.  16-май. Казыбек айылы. Ат-Башы району.
Сүрөттөр сүйлөйт.  16-май. Казыбек айылы. Ат-Башы району.