АДАМ (Болумуш)

АДАМ (Болумуш)

Жараткан   эгем   адамды  топтомолок  кылып,  жер  үстүнө  жаратып  жашоого  жиберет.  Топтоголок  адамга  эч  кимдин   алы  жетпей,  тоголок  адамдын   кылганына  чыдабай  жерде    жашагандар   абыдан  кыйналат.  Адам  өтө  күчтүү   болгондуктан   аны  жасаган  Кудайдын  өзүнүн  да   алы  жетпей  калат.  Мына  ошондо   ачуусуна  чыдабаган    Кудай  таала   чоң   шамшарды   алат  дагы,    топтомолок  болгон  адамды    тең   экиге  бөлүп  салат.  Анан  Жараткан  эгебиз   бириң  ургаачы,  бириң  эркек  болуп,  өмүр  бою  бири-бириңди  издеп  өткүлө,  эгерде  кокусунан   туура  эмес  табышып  калсаңар, мүнөзүңөр,  ой  тилегиңер   келишпесе,    жаныңарды  кейитпей,   ажырашып  кеткиле,  туура  табышсаңар  өмүр  бою  бактылуу  өмүр  сүргүлө,- деп  тилек  айтып  койгон  экен.  Ошондон   бери  карай   адам  өз  жартысын  издеп  келет,  эгерде  жартысын   туура  табалбай  калса,  экөө  эки  багытка  кетет.  Жартысын  туура  таап  калса,  алар  өмүр  бою  бактылуу  өмүр  сүрүшөт.  Ошондон  ушул  күнгө  чейин   “бактылуу  болуш  мүнөздөн,   баатыр  болуш  күрөштөн”   деген  сөз  айтылып  келет.   

Токторозо Касым

kasymova.info