Ойчулдардын айткандары; Конфуций; Сүйүүнүн символдору

Ойчулдардын  айткандары;  Конфуций; Сүйүүнүн символдору

Сүйүүнүн эң популярдуу символу - бул жүрөк.

Ал тургай илгерки алхимиктер аны сыйкырларды жаратуу үчүн колдонушкан. Жүрөк символу кээде үч бурчтук түрүндө сүрөттөлөт, Буддизмдеги үч бурчтук болсо кудайдын принциби

Нике шакеги.

Нике шакектери байыркы Египетте түбөлүк сүйүүнүн символу деп эсептелген. Эгерде шакек асыл металлдан жасалган болсо, анда бул олуттуу мамилени жана бири-бирине таандык болууну чын ыкластан каалоону билдирет. Алар сол манжанын аты жогуна  шакек тагышат, анткени бул манжа жүрөктү  "сүйүү тамыры вена менен " байланыштырат.

Роза гүлү сүйүүнүн эң популярдуу символу.

Бирок ал сезимдердин ар кандай көрүнүштөрүн камтыган бай  ойлорго ээ. Мисалы, роза гүлү  жапжаш кызды  билдирет, соолуп калган гүл дүйнө жашоосу өтө кыска экендигин билдирет. Кызыл розалар кумарды жана чыныгы сүйүүнү билдирет. Ачык кызгылтым - каалоо, кочкул кызылы - ыраазычылыкты , ак - берилгендикти билдирет.
Алма сүйүүнүн гана эмес, азгырыктын символу деп эсептелет.

 Көптөгөн маданияттарда сүйүү ... түйүндөр менен символдоштурулган.

Биздин ата-бабаларыбыз сыйкырдуу түйүн каардуу рухтардан  коргойт, айыктырат, сыйкырлайт жана токтотот, акчаны өзүнө тартат, алыстан болсо дагы сыйкырдуу байланыш орнотот деп ишенишкен ... Түйүн эки мээримдүү жүрөктү бириктире алат. Балким, "сүйүү байланыштары" деген афоризм ушул жерден келип чыккандыр?
Сүйүүнүн символдору эмнени билдирерин  сейрек кездештиребиз. Бирок алардын жардамы менен, сиз  сүйүүнү  романтикалуу кылып, сезимдериңизди дагы  тереңи көрсөтө аласыз.

 Конфуцийдин жашоо жана сүйүү жөнүндө айткандары

Адеп-ахлак өркүндөтүлбөсө, үйрөнгөндөрү кайталана бербейт, милдет принциптерди  аткара албай калышат, жаман иштерин оңдой алышпайт, мен  ушуга  кайгырам.
* * *
Асыл адамдар башка адамдар менен гармонияда жашашат, бирок башка адамдарды "ээрчишпейт", ал эми төмөн адамдар башка адамдарды ээрчишет, бирок алар  гармонияда жашашпайт.
* * *
    Жолдор окшош болбогондор менен  чогуу план түзбөңүз.
* * *
    Акылдуу адам түйшүктү билбейт, эр жүрөк адам коркууну билбейт.
* * *
    Айкөл  күйөөнүн  жүрөгү тынч. Төмөн адам ар дайым беймаза.
* * *
    Илгерки адамдар көп сүйлөгөндү жактырышчу эмес. Алар өзүлөрүнүн айткандарын аткара албай калуу  уят деп эсептешчү
* * *
    Адамдар жакырчылыктан жана караңгылыктан коркушат;  экөөнөн качып  кутула албаса ар-намысын жоготпостон  аларды кабыл алуу керек.
* * *
    Унчукпастык эч качан өзгөрүлбөгөн  улуу ДОС.
* * *
    Даанышман кемчиликтеринен уялат, бирок аларды оңдогондон уялбайт.
* * *
    Акылдуу адам  өзүн, билимсиз  адам башкаларды күнөөлөйт.
* * *
    Бир гана чыныгы ката - мурунку каталарын оңдобогондук.
* * *