С.Касымова: Криминал жалдаган деп сотко берди, сөздүн кудуретине таң калдым.

Артка кылчайсаң, кийинки муундан улам карлыгыңды сезесиң. Акын жазуучу жана драматург Сайрабүбү Касымова 60 жашта.