Порталды колдонуу эрежелер

Kasymova.info сайтындагы маалыматтарды колдонуунун эрежелери:

Маалыматты бөлүшүүдө шилтемени берүүнү унутпаңыз.

Жайгаштырылган материалдар Кasymova.info маалымат порталынын өз менчиги болуп эсептелет жана шилтемесиз кайра колдонууга (өз атынан жарыялоого, башкалар менен бөлүшүүгө, материалдардын кайсы бир бөлүгүн колдонууга) болбойт. Материалдын кайсы бир бөлүгү колдонулган шартта материалдык толук маңызы, идеясы бурмаланып езгөртүлбөөгө тийиш.

Kasymova.info маалымат порталынын жеке менчиги болгон же 3-чу жактардын менчиги болгон текст, фото, видео, аудио файлдарды кайра колдонуу ээлеринин макулдугу жок кайра колдонууга тыюуу салынат.

Kasymova.info материалдарды колдонуу эрежелерин аткаруу менен сайтта жайгашкан материалдарды жайылтууну колдойт.

Сайтта жайгашкан материалдарга ар бир колдонуучу комментарий жайгаштыра алат, комментарийде сөгүү, урушуу, кемсинтүү сөздөрүн камтыбаш керек. Каsymova.info маалымат порталы калтырылган комментарийлердин мазмуну үчүн жооп бербейт.

Kasymova.info маалымат порталынын ээлери колдонуу эрежелерин өзгөрткөнгө же толуктаганга укуктуу. Мындай өзгөртүүлөр же толуктоолор кирген күндөн тартып, эски эрежелер күчүн жоготот да жаны толукталган же өзгөртүлгөн эрежелер гана иштейт.